top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

קורס מבטא אמריקאי

למדו את רזי המבטא האמריקאי בעשרה שעורים.

  • הסתיים
  • 2,000 דולר אמריקאי
  • Location 1

Service Description

בקורס נלמד מה הם ההבדלים בין מבטא אמריקאי לישראלי, נתרגל את כל התנועות האמריקאיות ונדייק את העיצורים והחוקים שלהם. נסגל לעצמנו את המנגינה והקצב האמריקאי ונלמד איך להשתמש נכון בשפה.


פרטי איש הקשר

  • hilamelamed@yahoo.com

bottom of page