top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

קורס מבטא אמריקאי

למדו את רזי המבטא האמריקאי בעשרה שעורים.

  • הסתיים
  • 2,000 דולר אמריקאי
  • Location 1

תיאור השירות

בקורס נלמד מה הם ההבדלים בין מבטא אמריקאי לישראלי, נתרגל את כל התנועות האמריקאיות ונדייק את העיצורים והחוקים שלהם. נסגל לעצמנו את המנגינה והקצב האמריקאי ונלמד איך להשתמש נכון בשפה.


פרטי איש הקשר

  • hilamelamed@yahoo.com


bottom of page